zaterdag 15 september 2018

Aanbesteding: 029-2018 Inhuur gladheidsbestrijding vrachtwagen hoofdroutes - gemeente 's-Hertogenbosch

029-2018 Inhuur gladheidsbestrijding vrachtwagen hoofdroutes - gemeente 's-Hertogenbosch
Lees verder

PWN Zon op Water - N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
Lees verder

Motorvoertuigenverzekering Gemeente Terneuzen - Gemeente Terneuzen
Lees verder

Parkeerapparatuur en managementsystemen tbv parkeergarages. - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Lees verder

Levering hydraulisch en pneumatisch lesmateriaal, incl. didactische support. - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Aventus
Lees verder

Corrugated Bellows - NS Groep N.V.
Lees verder

Persoonlijke Standaard Uitrusting en Persoonlijke Beschermingsmiddelen - Havenbedrijf Rotterdam NV
Lees verder

Aan- en verkoop secundaire bouwstoffen - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Lees verder

Tetra C2000 TMO/DMO Portofoons - Instituut Fysieke Veiligheid
Lees verder

Intermediaire dienstverlening op het gebied van mobiliteit en logistiek - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Lees verder

Schoonmaakdiensten - Instituut Fysieke Veiligheid
Lees verder

Europese aanbesteding betreffende de uitvoering van broedvogeltellingen in de Zoute Delta en Zoete Rijkswateren - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Lees verder

Europese aanbesteding Wagenparkverzekering ten behoeve van WVS Groep - WVS-groep
Lees verder

Doorontwikkeling KR8 - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Lees verder

PAS Overijssel 2018-2021 Sallandse Heuvelrug 1 - Staatsbosbeheer
Lees verder