zaterdag 11 augustus 2018

Aanbesteding: Verzekering Wagenpark en landmaterieel - gemeente 's-Hertogenbosch

Verzekering Wagenpark en landmaterieel - gemeente 's-Hertogenbosch
Lees verder

Europese aanbesteding huur digitale portofonie t.b.v. aantal Locaties van Dienst Justitiƫle Inrichtingen (DJI) - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiƫle Inrichtingen (IUC DJI)
Lees verder

Multifunctionals, printers, reproapparatuur en papier - Atheneum College Hageveld
Lees verder

Data Analist WSPR - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Lees verder

Maaien bermen, taluds en watergangen gemeente Uithoorn - DUO+ (Openbaar Lichaam op basis van gemeenschappelijke regeling)
Lees verder

Telefonie Omroep Brabant - Omroep Brabant Mediafaciliteiten C.V.
Lees verder

Realistische praktijklocaties t.b.v. trainingen brandweer Kennemerland - Veiligheidsregio Kennemerland
Lees verder

Europese aanbesteding ongevallenverzekering Veiligheidsregio Utrecht Collectief - Veiligheidsregio Utrecht
Lees verder

Europese openbare aanbesteding managed ICT diensten - Stichting voor Beroepsonderwijs en VE Westelijk Zuid-Limburg
Lees verder

Europese aanbesteding wagenparkverzekering Veiligheidsregio Utrecht Collectief - Veiligheidsregio Utrecht
Lees verder

Europese niet-openbare aanbesteding Publiekscampagne PSD2 - De Nederlandsche Bank N.V.
Lees verder

Inhuur externe medewerkers - N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe
Lees verder

Beheer en ontwikkeling BI - Schiphol Nederland BV
Lees verder

10100026827 - NCSC - Medewerker architectuur NCSC - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Lees verder

Vrijwillige transparantie: Aanschaf apparatuur voor flowcytometrische bepalingen - VU medisch centrum
Lees verder