donderdag 16 augustus 2018

Aanbesteding: Hardware supplies en mobiele telefoons - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Aventus

Hardware supplies en mobiele telefoons - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Aventus
Lees verder

Raamovereenkomst Bedrijfswagens Gemeentewerf Zwijndrecht - Gemeente Zwijndrecht
Lees verder

Adviseurs / Vergunningverleners Wet natuurbescherming (ruimtelijk inbegrepen - Soortenbescherming) - Omgevingsdienst Brabant Noord
Lees verder

Ontwikkelen, produceren en uitvoeren van webinars - Kamer van Koophandel
Lees verder

Inhuur Oracle deskundigen - Gemeente Den Haag
Lees verder

Opslag en Transport Telewerkmeubilair Inspectie SZW - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Lees verder

Maaien bermen en watergangen Overbetuwe 2019-2022 - Gemeente Overbetuwe
Lees verder

Verwerking Glasverpakkingen - Cyclus N.V.
Lees verder

Management Assistente, Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Lees verder

Verzwaring Tractie EnergieVoorziening Frequentieverhoging RandstadRail - RET N.V.
Lees verder

Pilot oevers Gekanaliseerde Hollandse IJssel - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Lees verder

Onderhoud areaal NZK, zaaknummer 31084623: Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het Areaal, met upgradewerkzaamheden, in het beheergebied van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord. - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Lees verder

Integratiespecialist ESB ontwikkeling - Gemeente Rotterdam
Lees verder

Reiniging en Inspectie Riolen - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Lees verder

Scrummaster/Agile coach, cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Lees verder