vrijdag 17 augustus 2018

Aanbesteding: Europese niet-openbare aanbesteding Inhuur en advies 'Compliance en integriteit Toezicht' - De Nederlan...

Europese niet-openbare aanbesteding Inhuur en advies 'Compliance en integriteit Toezicht' - De Nederlandsche Bank N.V.
Lees verder

Restauratie en visualisatie ruïne Ouborg, Naborchweg Swalmen - Gemeente Roermond
Lees verder

Inhuur ILS Integrator - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Lees verder

2017-15 Woonrijp maken De Streek fase 2 - Gemeente Etten-Leur
Lees verder

CT16-17 Renovatie riolering Heren van Brechtlaan en omgeving - Gemeente Werkendam
Lees verder

Inkoop van digitale communicatiediensten en fysieke postbezorging - Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)
Lees verder

Aanbesteding Uitzenden en eigen werving - Noordelijk Belastingkantoor
Lees verder

Transport gedroogd zuiveringsslib - Waterschapsbedrijf Limburg
Lees verder

Vrijwillige publicatie - Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (Szvk)
Lees verder

Hosting Back- en Frontoffice voor RSR - Regisseur Studenten Reisrecht B.V.
Lees verder

Europese openbare aanbesteding onderhoud bermen en watergangen - Gemeente Boxtel
Lees verder

1-336-16 Het beste advanced data & analytics platform voor Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Lees verder

Marktconsultatie voor online communicatie systemen - Stichting Nuffic
Lees verder

Verwerken chemisch afval - Gemeente Utrecht
Lees verder

Aanbesteding schoonmaakdienstverlening Het Nieuwe Instituut - Stichting Het Nieuwe Instituut
Lees verder