vrijdag 17 augustus 2018

Aanbesteding: Digitaliseren gedrukt tekstmateriaal - Koninklijke Bibliotheek

Digitaliseren gedrukt tekstmateriaal - Koninklijke Bibliotheek
Lees verder

Qualifying System for software developments for European TSO's - Category A: Grid computation - TenneT TSO
Lees verder

Onderhoud keukenapparatuur - Technische Universiteit Eindhoven
Lees verder

Uitgebreide gevarenverzekering - Gemeente Veldhoven
Lees verder

Inhuur adviescapaciteit VRI-deskundigen - Servicepunt71
Lees verder

Onderhoud Technische Installaties gemeente Etten-Leur - Gemeente Etten-Leur
Lees verder

Beheer en onderhoud openbare verlichting Hoeksche Waard - Gemeente Strijen
Lees verder

Dynamisch Aankoopsysteem Werving- en Selectiebureaus (W&S) - Luchtverkeersleiding Nederland
Lees verder

Europese aanbesteding "Raamovereenkomst Niet Gesprongen Explosieven" - Gemeente Eindhoven
Lees verder

Programmamanager Versterken Sociale Veerkracht - Provincie Noord-Brabant
Lees verder

Europese aanbesteding 'Restauratie fotocollectie' - Stichting Het Nieuwe Instituut
Lees verder

Europese aanbesteding 'Restauratie ontwerptekeningencollectie' - Stichting Het Nieuwe Instituut
Lees verder

Kwaliteitsmedewerker Burgerzaken - Gemeente Haarlemmermeer
Lees verder

Crashtenders - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Lees verder

Market consultation: Capacity Building on Quality Management System for the Georgian National Food Agency (NFA) - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Lees verder