dinsdag 10 juli 2018

VNO-NCW: Textielsector geeft meer inzicht in productieketen

Textielsector geeft meer inzicht in productieketen
Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel maakt een flink hoger aantal productielocaties bekend. Sociale zaken
Lees verder

Akkoord over veiliger Schiphol
Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) en de luchtvaartsector hebben een overeenkomst gesloten om de veiligheid op Schiphol te verbeteren. Milieu & ruimte
Lees verder

Stap naar eenvoudiger en beter omgevingsrecht
De ministerraad heeft ingestemd met de wetsvoorstellen voor de Invoeringswet van de Omgevingswet en de Aanvullingswet natuur van de Omgevingswet. Milieu & ruimte
Lees verder

Minder kosten bij ontslag na ziekte
Werkgevers worden vanaf 2020 gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers. Regelgeving & Marktwerking
Lees verder

Kabinet werkt aan oplossingen parallelimport auto's
Het kabinet werkt vóór het einde van het jaar vier oplossingen uit om negatieve effecten rondom de import van gebruikte auto's uit het buitenland zo veel mogelijk tegen te gaan. Belastingen & governance
Lees verder

Vooraankondiging bijeenkomst voor waterschapbestuurders
Ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland organiseren op vrijdag 24 augustus een bijeenkomst voor waterschapbestuurders. Bedrijfsleven
Lees verder

'Bewust inspanning leveren voor topvrouwen loont'
Opnieuw hebben bedrijven die het charter Talent naar de Top hebben ondertekend meer topvrouwen benoemd in raden van bestuur en commissarissen. Belastingen & governance
Lees verder

Tweede tender subsidieregeling Partners voor Water open
Tot en met 7 september staat de subsidieregeling van Partners voor Water open voor aanvragen. Brussel & internationaal beleid
Lees verder

Gelderland meest ondernemende regio van Europa
De provincie Gelderland heeft de prijs voor de meest ondernemende regio in de EU gewonnen. Economie & onderwijs
Lees verder

Nationaal Export Event 2018
Exporteert u goederen of diensten? Wilt u meer weten over internationaal zakendoen? Brussel & internationaal beleid
Lees verder

Door banenafspraak weer meer werk voor mensen met beperking
Alle werkgevers samen hebben weer ruimschoots meer banen gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking dan is afgesproken. Economie & onderwijs
Lees verder

'Ondernemers, bereid je goed voor op Brexit'
"Op Brexitday ben je te laat." Voorzitter Hans de Boer van ondernemingsorganisatie VNO-NCW maakt zich zorgen of bedrijven die met het Verenigd Koninkrijk handelen, voldoende bezig zijn met de Brexit. Brussel & internationaal beleid
Lees verder

Conjunctuurinformatie: Consumentenprijzen stabiel
Consumenten betaalden in juni 1,7 procent meer voor goederen en diensten dan een jaar eerder. Economie & onderwijs
Lees verder

Europese subsidie duurzame inzetbaarheid
Bedrijven en instellingen kunnen in enkele korte tijdvakken subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) aanvragen voor projecten rond duurzame inzetbaarheid. Sociale zaken
Lees verder

Verzekeringssector maakt afspraken over verantwoord beleggen
De verzekeringssector, maatschappelijke organisaties, vakbeweging, minister Kaag van Buitenlandse Handel en minister Hoekstra van Financiën hebben het convenant voor internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen in de verzekeringssector (IMVO Convenant Verzekeringssector)...
Lees verder

IOndernemer.nl brengt relevant nieuws voor ondernemers met kansen, aanbestedingen, data Open Coffees en andere bijeenkomsten van onder meer ZZP & MKB & RVO Nederland, PZO, KVK, Douane, Belastingdienst, en het ministerie van Economische Zaken.