vrijdag 6 juli 2018

Kamerstukken ministerie van EZ: Aanbiedingsbrief bij 'Eindevaluatie Valorisatieprogramma'

Aanbiedingsbrief bij 'Eindevaluatie Valorisatieprogramma'
Staatssecretaris Keijzer (EZK) en Minister Van Engelshoven (OCW) sturen de Tweede Kamer de eindevaluatie van het valorisatieprogramma 2010-2018.
Lees verder

Kamerbrief verzamelbrief op het terein van marktbewerking en mededinging
Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt de Tweede Kamer een verzamelbrief op het terrein van marktbewerking en mededinging.
Lees verder

Kamerbrief afhandeling van oude schademeldingen in Groningen
Minister Wiebes (EZK) informeert de Tweede Kamer over de huidige stand van zaken van de afhandeling van de oude schademeldingen in Groningen.
Lees verder

Kamerbrief over kwartaaloverzicht Europese Consultaties op het terrein van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer het kwartaaloverzicht van reacties van zijn Ministerie op consultaties van de Europese Commissie.
Lees verder

Kamerbrief over beantwoording vragen over implicaties ophouden NLII en voortgang Invest-NL
Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van een brief aan de Eerste Kamer over de beantwoording van de vragen inzake Invest-NL.
Lees verder

Antwoorden op vragen van de Eerste Kamer over implicaties ophouden NLII en voortgang Invest-NL
Minister Wiebes (EZK) beantwoordt vragen van de Eerste Kamer over implicaties ophouden NLII en voortgang Invest-NL.
Lees verder

Kamerbrief over actieagenda Beter Aanbesteden
Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over de voortgang van de actieagenda Beter Aanbesteden.
Lees verder

Kamerbrief behandeling wetsvoorstel over minimalisering gaswinning uit het Groningenveld
Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over de behandeling van het wetsvoorstel over de minimalisering van de gaswinning uit het Groningenveld.
Lees verder

Kamerbrief over Brainport Nationale Actieagenda van Rijk en regio
Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over Brainport Nationale Actieagenda van Rijk en regio.
Lees verder

IOndernemer.nl brengt relevant nieuws voor ondernemers met kansen, aanbestedingen, data Open Coffees en andere bijeenkomsten van onder meer ZZP & MKB & RVO Nederland, PZO, KVK, Douane, Belastingdienst, en het ministerie van Economische Zaken.