zaterdag 7 juli 2018

Aanbesteding: UTP 15232940 Netwerk Engineer - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT

UTP 15232940 Netwerk Engineer - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Lees verder

Informatieanalist 'Matchen op Werk' - VNG Realisatie
Lees verder

Adviseur agrarische geur (technisch adviseur I) - Omgevingsdienst Brabant Noord
Lees verder

Senior Adviseur Analyses - VNG Realisatie
Lees verder

Aannemersselectie Nieuwbouw Kindcentrum Rijnvliet - SPO Utrecht
Lees verder

Intern projectleider (liason) implementatie vervanging ICT systeem voor backup, storage en disaster recovery - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Lees verder

Europese aanbesteding voor het huren en onderhouden van MFP's en het leveren van software en supplies - Aeres
Lees verder

Drukwerk en Vormgeving - Koninklijke Stichting Defensiemusea
Lees verder

Marktconsultatie Telefonie - Stichting Saxion
Lees verder

Bestek 2256 N304: Apeldoorn, Traject 38 Apeldoorn (A1) wegvak km 23.9 - km 26.6 - Provincie Gelderland
Lees verder

Vervoer 24 uurs partijpost gemengd, klein, groot, bijzonder en periodieken - Ergon
Lees verder

Opleiding EHBO - Ergon
Lees verder

Bewaking Beveiliging Meldkamer en Alarmopvolging - Ergon
Lees verder

Raamovereenkomst verwijderen milieuverontreinigingen wegen en bermen, calamiteiten openbare ruimte - Gemeente Breda
Lees verder

31118154: het meerjarig in stand houden van het natte Areaal, met upgradewerkzaamheden, in het beheergebied van Rijkswaterstaat Zuid Nederland in 2 percelen - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Lees verder

IOndernemer.nl brengt relevant nieuws voor ondernemers met kansen, aanbestedingen, data Open Coffees en andere bijeenkomsten van onder meer ZZP & MKB & RVO Nederland, PZO, KVK, Douane, Belastingdienst, en het ministerie van Economische Zaken.