vrijdag 6 juli 2018

Aanbesteding: Inspirerende Procesbegeleider herindeling DAL - Gemeente Delfzijl

Inspirerende Procesbegeleider herindeling DAL - Gemeente Delfzijl
Lees verder

Accountantscontrole voor de gemeenten Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en de Werkmaatschappij 8KTD - Gemeente Tytsjerksteradiel
Lees verder

Regiocoördinator Verkeerseducatie Zuidwest-Drenthe - Gemeente Westerveld
Lees verder

Toezichthouders milieu (omgevingsdienst IJsselland) - Gemeente Zwolle
Lees verder

Technische adviesdiensten FB UWV 2018 - UWV
Lees verder

Senior Beleidsadviseur Sociaal Domein - Gemeente Raalte
Lees verder

Raamovereenkomst het inspecteren en onderhouden van HS- en LS- installaties ressorterend onder het Rijksvastgoedbedrijf. - Rijksvastgoedbedrijf
Lees verder

Levering duurzame elektriciteit 19-21 Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs - Ons Middelbaar Onderwijs
Lees verder

EA Telefoniesysteem GMU (1) - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Lees verder

Nieuwbouw Psychiatrie - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Lees verder

Adviseur Formatie en Bezetting - Gemeente Olst-Wijhe
Lees verder

Ontwerpteam Vrachtgebouw 17 - Schiphol Nederland BV
Lees verder

Herinrichting Tillystraat - Gemeente Maastricht
Lees verder

Total engineer gebouw Gemini - Technische Universiteit Eindhoven
Lees verder

Groenbeheerplan, uitvoeringsplan 2018-2019 - Waterschap Scheldestromen
Lees verder

IOndernemer.nl brengt relevant nieuws voor ondernemers met kansen, aanbestedingen, data Open Coffees en andere bijeenkomsten van onder meer ZZP & MKB & RVO Nederland, PZO, KVK, Douane, Belastingdienst, en het ministerie van Economische Zaken.