donderdag 14 juni 2018

Kamerstukken ministerie van EZ: Beantwoording Kamervragen over het rapport 'Duurzame en betaalbare energie in Caribis...

Beantwoording Kamervragen over het rapport 'Duurzame en betaalbare energie in Caribisch Nederland'
Minister Wiebes (EZK) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Jetten en Diertens (beiden D66) over het rapport 'Duurzame en betaalbare energie in Caribisch Nederland'.
Lees verder

Antwoorden op de Kamervragen over betalingstermijnen mkb'ers
Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt de Tweede Kamer antwoorden op vragen van de leden Wörsdörfer en Veldman (beiden VVD over de langere betalingstermijn aan mkb'ers.
Lees verder

Antwoorden op schriftelijke vragen over late betalingen door Nederlandse supermarkten en hun marktmacht
Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt mede namens minister Schouten (LNV) en minister Dekker (J&V) de Tweede Kamer haar antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden Geurts en Van den Berg (beiden CDA) over het late uitbetalen van leveranciers door Nederlandse supermarkten vanwege hun marktmacht.
Lees verder

Kamerbrief over voortgang Klimaatakkoord
Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over de voortgang van het Klimaatakkoord.
Lees verder

Kamerbrief over verslag van de Raad voor Concurrentievermogen
Staatssecretaris Keijzer (EZK) en Minister Van Engelshoven (OCW) sturen de Eerste Kamer het verslag van de Raad voor Concurrentievermogen 28 en 29 mei 2018.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over cybersecurity als onderdeel van accountantscontrole
Staatsecretaris Keijzer (EZK) en Minister Hoekstra (FIN) beantwoorden vragen van de Kamerleden Snels en Van der Lee (beiden GroenLinks) over het bericht 'IT-controleurs: te weinig investeringen in cyberbeveiliging'.
Lees verder

Kamerbrief met verslag van de Raad voor Concurrentievermogen 28 en 29 mei 2018
Staatssecretaris Keijzer (EZK) en minister Van Engelshoven (OCW) sturen de Tweede Kamer het verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 28 en 29 mei aan. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder

Uitstelbrief beantwoording vragen over bericht 'Reductie van broeikasgas blijft achter, biomassa is slechte energiebron'
Minister Wiebes (EZK) stuurt een uitstelbrief aan de Tweede Kamer over de beantwoording van vragen van de leden Van der Lee en Kröger (beiden GroenLinks) over het artikel 'Reductie van broeikasgas blijft achter, biomassa is slechte energiebron'.
Lees verder

Kamerbrief over Kabinetsreactie op het rapport Beleidsevaluatie EIA 2012-2017
Minister Wiebes (EZK) sturrt de Tweede Kamer het evaluatierapport van de Energie-investeringsaftrek (EIA).
Lees verder

IOndernemer.nl brengt relevant nieuws voor ondernemers met kansen, aanbestedingen, data Open Coffees en andere bijeenkomsten van onder meer ZZP & MKB & RVO Nederland, PZO, KVK, Douane, Belastingdienst, en het ministerie van Economische Zaken.