dinsdag 26 juni 2018

Kamerstukken ministerie van EZ: Nota naar aanleiding van verslag over wetsvoorstel minimaliseren gaswinning Groningen

Nota naar aanleiding van verslag over wetsvoorstel minimaliseren gaswinning Groningen
Minister Wiebes (EZK) reageert op vragen en opmerkingen van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel tot wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet voor het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld.
Lees verder

Aanbieding nota naar aanleiding van verslag over wetsvoorstel minimaliseren gaswinning Groningen
Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel tot wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet voor het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld.
Lees verder

Kamerbrief Akkoord op Hoofdlijnen met Shell en ExxonMobil
Afgelopen maanden is intensief overleg gevoerd met Shell en ExxonMobil over de toekomst van het gasgebouw. In deze Kamerbrief staan de resultaten hiervan die zijn vastgelegd in een Akkoord op Hoofdlijnen.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over het voorkomen van wangiri-fraude
Staatssecretaris Keijzer (EZK) en minister Grapperhaus (JenV) beantwoorden vragen van de Kamerleden Van den Berg en Van Toorenburg over het voorkomen van wangiri-fraude.
Lees verder

Kamerbrief over instemming deelname technische briefing over de postdialoog en de toekomst van de postmarkt
Staatssecretaris Keijzer (EZK) stemt toe met het organiseren van een technische briefing over de postdialoog en de toekomst van de postmarkt.
Lees verder

Beantwoording aanvullende Kamervragen over richtlijnvoorstel levering digitale inhoud en diensten
Staatssecretaris Keijzer (EZK) beantwoordt vragen van de Eerste Kamer over antwoorden op eerdere Kamervragen. Deze vragen gingen over het voorstel voor een Europese richtlijn over overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en diensten aan consumenten.
Lees verder

Kamerbrief over Subsidieregeling Duurzame Energie en het bedrijf Powerfield
Minister Wiebes (EZK) informeert de Tweede Kamer over de inzet van de Subsidieregeling Duurzame Energie (SDE+).
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over rapport 'Circulaire Economie- Energie- en Klimaatbeleid'
Minister Wiebes (EZK) stuurt de Eerste Kamer antwoorden op de vragen die gesteld zijn door D66 en PvdA over het eindrapport 'Circulaire Economie- Energie- en Klimaatbeleid. Een verkenning naar de samenhang van deze beleidsterreinen die gericht zijn op het verduurzamen van de economie' van het adviesbureau De Gemeynt.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat en zonnebedrijf zich schuldig zou maken aan dubieuze grondtransacties
Antwoorden van minister Wiebes (EZK) op de vragen van het lid Beckerman (SP) over het bericht dat een zonnebedrijf zich schuldig zou maken aan dubieuze grondtransacties.
Lees verder

IOndernemer.nl brengt relevant nieuws voor ondernemers met kansen, aanbestedingen, data Open Coffees en andere bijeenkomsten van onder meer ZZP & MKB & RVO Nederland, PZO, KVK, Douane, Belastingdienst, en het ministerie van Economische Zaken.