donderdag 14 juni 2018

Aanbesteding: MiSeq Sequencer tbv onderzoeksproject afdeling Medische Microbiologie - Academisch Ziekenhuis Maastricht

MiSeq Sequencer tbv onderzoeksproject afdeling Medische Microbiologie - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Lees verder

Inzameling huishoudelijk afval 9 AVU-gemeenten - Gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht
Lees verder

Breedspoortractoren - Waterschap Noorderzijlvest
Lees verder

Consulent Werk - Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland en Westerveld
Lees verder

Consulent Inburgering - Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland en Westerveld
Lees verder

Consulent inkomen - Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland en Westerveld
Lees verder

Levering Standaard software en aanverwante diensten - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Lees verder

Blowers rwzi Garmerwolde - Waterschap Noorderzijlvest
Lees verder

Validatie en Actualisatie Handboek marktwaardering - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Lees verder

Europese Aanbesteding Firewall - Stichting Lucas Onderwijs
Lees verder

Marktconsultatie Outbreak Management Voorziening - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Lees verder

31118342 - Verkenning (vaste scope) en Planuitwerking (optie) N33 Zuidbroek-Appingedam - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (GPO)
Lees verder

Kwartiermaker Flevo Campus - Gemeente Almere
Lees verder

1-W-90255-18 H6-weg wegverhardingen en riolering - Gemeente Rotterdam
Lees verder

inhuur projectleider Informatie - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Lees verder

IOndernemer.nl brengt relevant nieuws voor ondernemers met kansen, aanbestedingen, data Open Coffees en andere bijeenkomsten van onder meer ZZP & MKB & RVO Nederland, PZO, KVK, Douane, Belastingdienst, en het ministerie van Economische Zaken.