dinsdag 26 juni 2018

Aanbesteding: Levering van een E-HRM applicatie - Gemeente Schagen

Levering van een E-HRM applicatie - Gemeente Schagen
Lees verder

Aanbesteding Maaien van watergangen en bermen - Gemeente Haarlemmermeer
Lees verder

Medewerker debiteurenbeheer (1,0 fte) - Gemeente Venlo
Lees verder

2018 EA Warme dranken en Vending - Noorderpoort
Lees verder

Installatie adviseur nieuwbouw Science Park UvA - Universiteit van Amsterdam
Lees verder

Ontwerpteam architect/constructeur nieuwbouw Science Park UvA - Universiteit van Amsterdam
Lees verder

Oproep tot het tonen van interesse "Levering toestellen tbv PPMO Brandbestrijdingstest" - Rijksdienst Caribisch Nederland
Lees verder

Campagne Waterbewustzijn - Hoogheemraadschap van Delfland
Lees verder

Regiotaxivervoer Zeeuws-Vlaanderen 2018 - Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen
Lees verder

Oproep tot het tonen van interesse voor het verrichten van medische keuringen ihkv PPMO - Rijksdienst Caribisch Nederland
Lees verder

Dr.-Knippenbergcollege te Helmond - Ons Middelbaar Onderwijs
Lees verder

Inkomenssysteem - Gemeente Haarlemmermeer
Lees verder

Vraagafhankelijk en routeververvoer - Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen
Lees verder

WMO- en ander doelgroepenvervoer Zeeuws Vlaanderen - Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen
Lees verder

Cell Sorter (MoFlo Astrios EQs) - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Lees verder

IOndernemer.nl brengt relevant nieuws voor ondernemers met kansen, aanbestedingen, data Open Coffees en andere bijeenkomsten van onder meer ZZP & MKB & RVO Nederland, PZO, KVK, Douane, Belastingdienst, en het ministerie van Economische Zaken.