donderdag 17 mei 2018

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over beantwoording vragen over de afhandeling van oude schades NAM

Kamerbrief over beantwoording vragen over de afhandeling van oude schades NAM
Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen van de leden Beckerman (SP), Van Tongeren (GroenLinks) en Nijboer (PvdA) over de afhandeling van oude schades ten gevolge van gaswinning door de NAM.
Lees verder

Kamerbrief over Beantwoording vragen over NAM die uitspraken van de arbiter naast zich neerlegt
Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen van het lid Beckerman (SP) over NAM die uitspraken van de arbiter naast zich neerlegt.
Lees verder

Kamerbrief over Kamerbrief Monitor Brede Welvaart
Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer Kamerbrief Monitor Brede Welvaart.
Lees verder

Kamerbrief over uitvoering motie-Paternotte
Staatssecretaris Keijzer (EZK) meldt de Tweede Kamer hoe zij de motie-Paternotte c.s. uitvoert. De motie gaat over investeringsactiviteiten van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
Lees verder

Kamerbrief over uitstel beantwoording vragen over het gebruik van gegevens uit het Handelsregister voor direct marketing
Staatssecretaris Keijzer (EZK) vraagt de Tweede Kamer uitstel beantwoording vragen over het gebruik van gegevens uit het Handelsregister voor direct marketing.
Lees verder

Kamerbrief over Verloop openstelling SDE+ 2018 voorjaarsronde
Minister Wiebes (EZK) informeert de Tweede Kamer over het verloop van de openstelling van de stimuleringsregeling voor duurzame energieproductie (SDE+) in het voorjaar van 2018. Ook informeert hij de Tweede Kamer over de naleving van de registratieplicht van het systeem voor garanties van oorsprong (GvO's).
Lees verder

Kamerbrief over antwoorden op vragen aan de voorzitter van het Klimaatberaad
Minister Wiebes (EZK) stuurt een brief aan de Tweede Kamer met antwoorden op de schriftelijke vragen aan de voorzitter van het Klimaatberaad.
Lees verder

Bijlage 1 Schriftelijke antwoorden op Kamervragen Klimaatakkoord
Lees verder

Bijlage 3 Overzicht organisatie sectortafels Klimaatakkoord
Lees verder

IOndernemer.nl brengt relevant nieuws voor ondernemers met kansen, aanbestedingen, data Open Coffees en andere bijeenkomsten van onder meer ZZP & MKB & RVO Nederland, PZO, KVK, Douane, Belastingdienst, en het ministerie van Economische Zaken.