woensdag 16 mei 2018

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief bij verslag informele Energieraad 19 april 2018 en uitkomsten studies naar...

Kamerbrief bij verslag informele Energieraad 19 april 2018 en uitkomsten studies naar EU-doelen voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie voor 2030
Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de informele Energieraad 19 april 2018 en de uitkomsten studies naar EU-doelen voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie voor 2030.
Lees verder

Kamerbrief over openbaar maken van overeenkomst van samenwerking en nieuwe/nadere afspraken
De vaste commissie voor EZK verzoekt de Overeenkomst van Samenwerking uit 1963 met de Bataafse Petroleum Maatschappij (nu Shell) en de Standard Oil Company (nu Exxon), en nieuwe/nadere afspraken openbaar te maken. Dat schrijft minister Wiebes (EZK) in een brief aan de Tweede Kamer.
Lees verder

Beantwoording vragen over verslag Raad voor Concurrentievermogen
Staatssecretaris Keijzer (EZK) reageert in een brief aan de Tweede Kamer op de vragen en opmerkingen die zijn voorgelegd over het verslag van de Raad van Concurrentievermogen.
Lees verder

Kamerbrief over geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen
Staatssecretaris Keijzer (EZK) biedt de Tweede Kamer, mede namens Minister van Engelshoven (OCW), de geannoteerde agenda voor de Raad voor Concurrentievermogen aan die op 28 en 29 mei a.s. plaatsvindt in Brussel.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over 'groene leningen' voor woningen
Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid Kops (PVV) over 'groene leningen' voor het energieneutraal maken van woningen.
Lees verder

Kamerbrief over voortgang actieagenda Beter Aanbesteden
Staatssecretaris Keijzer (EZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de uitvoering van de actieagenda Beter Aanbesteden.
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen over advies 'Energietransitie en werkgelegenheid'
Minister Wiebes (EZK) meldt de Tweede Kamer dat hij vragen van de Kamerleden Özdil en Van der Lee (beiden GL) niet binnen de gebruikelijke tijd kan beantwoorden. De vragen gaan over het 'Ontwerpadvies Energietransitie en werkgelegenheid' van de SER.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op rapportage over afspraken uit het Borsseleconvenant
Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer het eindverslag van de commissie Additionele Innovatie Projecten (commissie AIP) met een reactie daarop.
Lees verder

Aanbiedingsbrief kwartaalrapportage NCG, 1e kwartaal 2018
Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer de rapportage van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) over het eerste kwartaal van 2018. De kwartaalrapportage geeft een kwantitatief en kwalitatief overzicht van de activiteiten van de NCG in de periode januari tot en met maart 2018.
Lees verder

IOndernemer.nl brengt relevant nieuws voor ondernemers met kansen, aanbestedingen, data Open Coffees en andere bijeenkomsten van onder meer ZZP & MKB & RVO Nederland, PZO, KVK, Douane, Belastingdienst, en het ministerie van Economische Zaken.