maandag 14 mei 2018

Kamerstukken ministerie van EZ: Beantwoording Kamervragen over het bericht dat huurders meer moeten betalen door blok...

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat huurders meer moeten betalen door blokverwarming
Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer antwoorden op de vragen die zijn gesteld door het Lid Beckerman (SP) over het bericht dat huurders duizenden euro's meer moeten betalen door blokverwarming.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over energierekening huishoudens
Antwoorden van minister Wiebes (EZK) aan de Eerste Kamer op de vragen die gesteld zijn door de leden van SP en GroenLinks over energierekening huishoudens.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Energy Hogs: Can World's Huge Data Centers Be Made More Efficient?'
Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer antwoorden op de vragen die gesteld zijn door het Kamerlid van der Lee (GroenLinks) over het bericht 'Energy Hogs: Can World's Huge Data Centers Be Made More Efficient?'
Lees verder

Kamerbrief over woningmarktontwikkelingen rond het Groningenveld
Minister Wiebes (EZK) biedt de Tweede Kamer het rapport 'Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld, 1e kwartaal 1995 tot en met het 4e kwartaal 2017' van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) aan.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over een tekortschietende capaciteit van het stroomnetwerk in Groningen en Drenthe om de geplande zonneparken te faciliteren
Antwoorden van minister Wiebes (EZK) op de vragen die zijn gesteld door het lid Moorlag (PvdA) over een tekortschietende capaciteit van het stroomnetwerk in Groningen en Drenthe om de geplande zonneparken te faciliteren.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op het nieuwsbericht 'dichtdraaien gaskraan ruïneert ons landschap'
Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer een reactie op het nieuwsbericht 'dichtdraaien gaskraan ruïneert ons landschap' in De Telegraaf van 14 april jl.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over windenergie en luchthaven Lelystad
Antwoorden van minister Wiebes (EZK) op de vragen van het lid Kröger (GLS) over windenergie en luchthaven Lelystad.
Lees verder

Kamerbrief over de aardbeving bij Garsthuizen op 13 april 2018
Minister Wiebes (EZK) stuurt een reactie aan de Tweede Kamer op de aardbeving bij Garsthuizen op 13 april 2018. De minister gaat in op de betekenis van deze aardbeving voor de versterkingsoperatie, op de activiteiten die zijn/worden ingezet om tot een versterkingsprogramma te komen en op de mogelijke duur van de seismische activiteit in de regio.
Lees verder

Kamerbrief bij verslag informele Energieraad 19 april 2018
Minister Wiebes (EZK) stuurt de Eerste Kamer het verslag van de informele Energieraad die op 19 april 2018 onder Bulgaars voorzitterschap plaatsvond in Sofia.
Lees verder

IOndernemer.nl brengt relevant nieuws voor ondernemers met kansen, aanbestedingen, data Open Coffees en andere bijeenkomsten van onder meer ZZP & MKB & RVO Nederland, PZO, KVK, Douane, Belastingdienst, en het ministerie van Economische Zaken.