zaterdag 19 mei 2018

Aanbesteding: Verwerking afvalstromen - Gemeente Groningen

Verwerking afvalstromen - Gemeente Groningen
Lees verder

ICT- Infrastructure as a Service (IaaS) tbv de gemeente Goeree-Overflakkee - Gemeente Goeree-Overflakkee
Lees verder

Projectleider/onderzoeksopdracht optimalisatie digitaal werken (W2018-12) - Gemeente Meierijstad
Lees verder

Logistieke Dienstverlening - Inkoop Uitvoeringscentrum Vreemdelingenketen (IUC-Vk)
Lees verder

Adviseur telecom en infrabeheer - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Lees verder

Projectleider/onderzoeksopdracht optimalisatie digitaal werken (W2018-12) - Gemeente Meierijstad
Lees verder

OBN-2018-93-HE 'Uitbreidingsmogelijkheden Heischrale graslanden in het Heuvelland' - Vereniging van Bos- en NatuurterreinEigenaren (VBNE)
Lees verder

Headless CMS VU Amsterdam - Vrije Universiteit Amsterdam
Lees verder

08-2018 Bornholmstraat ZZ, verlenging Uppsalaweg - Gemeente Groningen, Afdeling Stadsingenieurs
Lees verder

Marktconsultatie Multifunctionals & Plotters - Vitens N.V.
Lees verder

Civieltechnische werkzaamheden RWZI Almelo Vissedijk - Waterschap Vechtstromen
Lees verder

Raamovereenkomst Specialistische kennis en ervaring Intelligente Transport Systemen en Smart Mobility - Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Lees verder

Wettelijke uitvaarten - Shared Service Center Zuid-Limburg
Lees verder

Groot onderhoud De Meent - Gemeente Lelystad
Lees verder

Bestek 2251, N348 reconstructie en onderhoud Zutphen, traject 47 - Provincie Gelderland
Lees verder

IOndernemer.nl brengt relevant nieuws voor ondernemers met kansen, aanbestedingen, data Open Coffees en andere bijeenkomsten van onder meer ZZP & MKB & RVO Nederland, PZO, KVK, Douane, Belastingdienst, en het ministerie van Economische Zaken.