maandag 23 april 2018

Was ontslag tijdens ziekte onrechtmatige daad?

Was ontslag tijdens ziekte onrechtmatige daad?
Een werknemer heeft ernstige rugklachten en valt daardoor regelmatig uit. Wanneer hij plotseling onbereikbaar wordt voor zijn werkgever en de arbodienst, wordt hij ontslagen. Was dit ontslag tijdens ziekte onrechtmatig?
Lees verder

Het nut van coaching
Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers gezond hun pensioen halen? Veel bedrijven zoeken hun heil in coaching op de werkplek. Maar levert dit ook wat op?
Lees verder

Werkdrukmanagement en PSA
Psychosociale Arbeidsbelasting wordt gezien als een van de belangrijkste veroorzakers van verzuim in Nederland. Maar wat is nu PSA? Waar komt het vandaan? En vooral: wat zouden we eraan kunnen doen?
Lees verder

Lachen uw medewerkers wel genoeg?
Medewerkers maken het succes van organisaties. Dat geldt voor grote corporates als Philips, Heineken of Google, maar nóg sterker voor de wat minder grote bedrijven. Daar hebben medewerkers grotere impact op de resultaten. Een goede reden om met eNPS de medewerkers voortdurend om feedback te vragen.
Lees verder

Nederland is Europees kampioen agile werken
Agile wordt overal ter wereld toegepast, maar uit onderzoek blijkt dat het in Europa met name populair is onder werknemers in Nederland.
Lees verder

Benut het loonkostenvoordeel voor werknemers met arbeidsmarktachterstand
Vanaf 1 januari 2018 heeft het loonkostenvoordeel de premiekortingen voor oudere en arbeidsgehandicapte werknemers vervangen. Deze fiscale tegemoetkoming maakt het aantrekkelijker voor werkgevers om medewerkers uit deze specifieke groepen aan te nemen. In tegenstelling tot de premiekorting ontvangt u het loonkostenvoordeel echter pas na het belastingjaar.
Lees verder

Melden vrouwen zich vaker ziek? De feiten op een rij
Goed nieuws: het verschil in ziekteverzuim tussen mannen en vrouwen is kleiner geworden. Vijfentwintig jaar geleden lag het verzuim onder vrouwelijke werknemers nog 60 procent hoger dan onder mannen. Nu is dat verschil nog maar 30 procent. Maar toch laten de feiten zien dat vrouwen zich nog altijd méér ziek melden. Hoe komt dat? Verzekeraar Centraal Beheer licht de feiten voor u uit.
Lees verder

Person-organisational fit: het maken van de juiste match
Het is voor organisaties, zeker in de huidige tijd van toenemende krapte op de arbeidsmarkt, een uitdaging om de juiste mensen aan zich te binden; mensen die niet alleen over de juiste vaardigheden en kennis beschikken, maar die zich ook thuis voelen in de organisatie.
Lees verder

Hoe strategische personeelsplanning kan helpen in een krappe arbeidsmarkt: twaalf adviezen
In een krappe arbeidsmarkt is het verleidelijk je vooral te richten op het snel vervullen van openstaande vacatures. Toch kun je juist dan veel hebben aan strategische personeelsplanning (SPP). Een grondige analyse van de spanning tussen toekomstige personeelsbehoefte en de huidige personeelsopbouw resulteert in een gedegen aannamebeleid en toekomstgerichte vacatures.
Lees verder

Disciplinaire straf na 'martel-les'
Na een gesprek over martelmethodes demonstreert een leraar Nederlands de duikersreflex op drie leerlingen. Zijn werkgever besluit hem een les te leren en houdt voor straf een half maandsalaris in wegens plichtsverzuim. De leraar vecht deze disciplinaire straf aan.
Lees verder

AVG: werkgevers moeten miljoenen cv's wissen
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei van kracht wordt heeft grote gevolgen voor organisaties die cv's opslaan. Wie geen nadrukkelijke toestemming heeft van de sollicitant, mag de gegevens niet opslaan en moet alle cv's ouder dan vier weken verwijderen. Dat betekent dat miljoenen cv's moeten worden gewist of geanonimiseerd.
Lees verder

Ouderen en leren: het blijft worstelen
Het gaat goed met de werkgelegenheid, heel goed zelfs. Volgens de laatste cijfers van het CBS is het aantal werklozen gedaald tot onder de 400.000.
Lees verder

IOndernemer.nl brengt relevant nieuws voor ondernemers met kansen, aanbestedingen, data Open Coffees en andere bijeenkomsten van onder meer ZZP & MKB & RVO Nederland, PZO, KVK, Douane, Belastingdienst, en het ministerie van Economische Zaken.