dinsdag 13 februari 2018

Kamerstukken ministerie van EZ: Nota van wijziging inzake wijzging wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Nota van wijziging inzake wijzging wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten
Nota van wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (evaluatie WION en regeling bevoegde rechter).
Lees verder

Kamerbrief over digitale connectiviteit
Staatssecretaris Keijzer (EZK) informeert de Tweede Kamer over de gesprekken met stakeholders over digitale connectiviteit in Nederland.
Lees verder

Kamerbrief over intrekking Amerikaanse netneutraliteitsregelgeving
Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over de gevolgen van de intrekking van de Amerikaanse netneutraliteitsregels.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over gaswinning Hardenberg
Minister Wiebes (EZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid van Tongeren (GroenLinks) over het artikel 'NAM waarschuwt voor aardbevingen in Overijssel'.
Lees verder

Kamerbrief over reactie op monitoringsonderzoek naar effecten van gaswinning
Minister Wiebes (EZK) stuurt de Kamer, mede namens minister Schouten (LNV), een reactie op het verzoek van het lid Wiebes (PvdD) over het monitoringsonderzoek naar gaswinning op Ameland.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over lekkages in leidingen AkzoNobel
Minister Wiebes (EZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid van Tongeren (Groenlinks) over de berichtgeving over lekkages in het nieuw aangelegde deel van het leidingennetwerk van AkzoNobel.
Lees verder

Kamerbrief over de fundamentele kennisbasis van de metrologie
Staatssecretaris Keizer (EZK) biedt de Tweede Kamer een brief aan over de fundamentele kennisbasis van het Van Swinden Laboratorium (VSL) en de wijze waarop de onafhankelijkheid van het beheer van de nationale meetstandaarden is geborgd.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over waterzijdig inregelen van cv-installaties
Minister Wiebes (EZK) geeft de Kamer zijn antwoorden op vragen van de leden Van der Lee en Van Tongeren (Groenlinks) over het waterzijdig inregelen van cv-installaties.
Lees verder

Kamerbrief over reorganisatiekosten van NAM
Minister Wiebes (EZK) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over het meebetalen door de Staat aan de reorganisatiekosten van NAM.
Lees verder

IOndernemer.nl brengt relevant nieuws voor ondernemers met kansen, aanbestedingen, data Open Coffees en andere bijeenkomsten van onder meer ZZP & MKB & RVO Nederland, PZO, KVK, Douane, Belastingdienst, en het ministerie van Economische Zaken.